232/2021 Τροποποίηση της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

232/2021 Τροποποίηση της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

232