232/2022 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας , οικ. Έτους 2022

232/2022 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας , οικ. Έτους 2022

232