233/2021 Αποδοχή επιχορήγησης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ.

233/2021 Αποδοχή επιχορήγησης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ.

233