236/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

236/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

236