24/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, εισήγηση στο Δ.Σ.

24/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, εισήγηση στο Δ.Σ.

24