247/2018 – Έγκριση τρόπου διενέργειας προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ΄καθορισμός όρων δημοπράτησης που αφορά την «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

247/2018 – Έγκριση τρόπου διενέργειας προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κ΄καθορισμός όρων δημοπράτησης που αφορά την «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

247