251/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (απολύμανση -απεντόμωση-μυοκτονία σε χώρους του Δ.Πρέβεζας)

251/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (απολύμανση -απεντόμωση-μυοκτονία σε χώρους του Δ.Πρέβεζας)

251