251/2022 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: « Σ021 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ »

251/2022 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: « Σ021 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ »

251