253/2021 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας » προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ)

253/2021 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας » προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ)

253