256/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177 Β’ Τ.Κ Στεφάνης, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

256/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177 Β’ Τ.Κ Στεφάνης, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

256