256/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 9,150 στρ. στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

256/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 9,150 στρ. στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

256