257/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «»ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ, ΛΟΥΤΣΑΣ, ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΡΙΖΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ».

257/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «»ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ, ΛΟΥΤΣΑΣ, ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΡΙΖΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ».

257