257/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184» Τοπ. Κοιν. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

257/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184» Τοπ. Κοιν. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

257