259/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αρ.1212/2017 οριστική απόφαση Μον.Πρωτ.Αθηνών επί της αγωγής των 14 σχολ.φυλάκων εναντίον του Δήμου)

259/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αρ.1212/2017 οριστική απόφαση Μον.Πρωτ.Αθηνών επί της αγωγής των 14 σχολ.φυλάκων εναντίον του Δήμου)

259