259/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,43 στρ. στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

259/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,43 στρ. στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

259