261/2021 Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.5000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017)»

261/2021 Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.5000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017)»

261