26/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Τοπ.Κοιν. Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

26/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Τοπ.Κοιν. Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

26