262/2021 Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΜεαΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεα ρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο (Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017)

262/2021 Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΜεαΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεα ρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο (Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017)

262