262/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 1000 τ.μ. στη θέση «ΓΡΑΒΑ-ΑΓ.ΙΩΣΗΦ» Τοπ. Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

262/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 1000 τ.μ. στη θέση «ΓΡΑΒΑ-ΑΓ.ΙΩΣΗΦ» Τοπ. Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

262