263/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- φωτοβολταϊκά συστήματα στην Τοπική Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

263/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- φωτοβολταϊκά συστήματα στην Τοπική Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

263