264/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημ. Ενοτ. Πρέβεζας» 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

264/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημ. Ενοτ. Πρέβεζας» 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

264