264/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου , για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

264/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου , για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων

264