267/2021 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

267/2021 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

267