269/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στην παραλία Καναλίου Κοινότητας Καναλίου, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

269/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στην παραλία Καναλίου Κοινότητας Καναλίου, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

269