271/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

271/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

271