27/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγριλιά Δ.Κ Πρέβεζας για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

27/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγριλιά Δ.Κ Πρέβεζας για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

27