275/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2022»

275/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2022»

275