276/2022 Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης υπ’ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ», Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δημ. Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

276/2022 Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης υπ’ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ», Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δημ. Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

276