279/2018 – Έγκριση του πρακτικού διενέργειας για τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018”

279/2018 – Έγκριση του πρακτικού διενέργειας για τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018”

279