279/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο “Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών” Εορτών”, για τη διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου.

279/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο “Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών” Εορτών”, για τη διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου.

279