281/2022 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2022) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

281/2022 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2022) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

281