28/2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και Ο.Π.Δ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

28/2022 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και Ο.Π.Δ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

28