283/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 20ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

283/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 20ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

283