290/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο)

290/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο)

290