294/2018 – Έγκριση μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018»

294/2018 – Έγκριση μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018»

294