294/2022 Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Ζαμπούσης Α.Ε.» για την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας»

294/2022 Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Ζαμπούσης Α.Ε.» για την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας»

294