295/2018 – Έγκριση όρων για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

295/2018 – Έγκριση όρων για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

295