296/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσηςδιαγωνισμού που αφορά στην«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2018»

296/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσηςδιαγωνισμού που αφορά στην«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2018»

296