296/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 182» Τοπ. Κοιν. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας»

296/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 182» Τοπ. Κοιν. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας»

296