297/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018—προμήθεια ξυλείας για επισκευές στο Δήμο Πρέβεζας)

297/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ 2018—προμήθεια ξυλείας για επισκευές στο Δήμο Πρέβεζας)

297