30/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -05- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας

30/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -05- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας

30