303/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Αρ.15/2018 Μον. Εφετείου Ιωαννίνων για ΜΥΛΩΝΑ ΛΑΖΑΡΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – υπόλοιπο τόκων και δικαστικών εξάδων)

303/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για πληρωμή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Αρ.15/2018 Μον. Εφετείου Ιωαννίνων για ΜΥΛΩΝΑ ΛΑΖΑΡΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ – υπόλοιπο τόκων και δικαστικών εξάδων)

303