304/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ . 02.00.6453 με τίτλο “Λοιπές Συνδρομές’’, για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2022

304/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ . 02.00.6453 με τίτλο “Λοιπές Συνδρομές’’, για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2022

304