308/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δαπανών για τη συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας

308/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δαπανών για τη συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας

308_2020