309/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΕΣΠΑ- Έργα συλλογής μεταφοράς-επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου)

309/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΕΣΠΑ- Έργα συλλογής μεταφοράς-επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου)

309