310/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 3,5 στρ. στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ», Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

310/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 3,5 στρ. στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ», Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

310