314/2022 Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022-2023

314/2022 Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022-2023

314