315/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αγωγή (κτηματολογίου) του Δήμου Πρέβεζας κατά της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης)

315/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αγωγή (κτηματολογίου) του Δήμου Πρέβεζας κατά της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης)

315