317/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΠΟΥΚΑ» στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για εκμάθηση και εξάσκηση αθλητών (τμήμα αετοσανίδας – κομμάτιιστιοπλοΐας)

317/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΠΟΥΚΑ» στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για εκμάθηση και εξάσκηση αθλητών (τμήμα αετοσανίδας – κομμάτιιστιοπλοΐας)

317_2020