319/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” στην Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

319/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ” στην Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

319_2020